KARTAN SOM VERKTYG

I den här övningen lär du dig att använda geologiska kartor. Geologer arbetar ofta med att kartlägga omgivningen. Kartan är ett sätt att visualisera information, så att andra i sin tur kan använda den i till exempel samhällsplanering.

Kom igång!

I den här övningen får du arbeta med SGU:s geologiska information som finns tillgänglig på SGU:s webbplats via tjänsten kartvisaren. I kartvisaren kan du bland annat se vilka områden som SGU har kartlagt. Du kan se vilken typ av information SGU har samlat in om berg, jord och grundvatten samt spara ned kartorna som PDF och skriva ut dem.

Diskussionsfrågor

 • På vilka sätt har man nytta av en karta om man är ute i skog och mark för att orientera?
 • På vilka sätt kan man ha nytta av en karta om man arbetar med geologi? Ge exempel på vad en sådan karta bör visa.

Uppgift

Lär känna verktyget Kartvisaren (SGU) genom att gå in på webbplatsen och välj kartvisare för:

Jordskred och raviner

 • Läs under fliken ”om” och beskriv sedan syftet med kartvisaren för "Jordskred och raviner”. Du hittar fliken "om" längst upp till höger.
 • Fundera över vilka som kan ha nytta av information om skredkänslighet och markstabilitet. I vilka situationer kan den typen av information behövas?
 • Zooma in på kartan över området där du bor. Finns det några spår av jordskred eller raviner i närheten? Om inte, kan du hitta det någon annanstans? Beskriv vad och var du hittar något.

Grundvattenmagasin

 • Läs under fliken ”om” och beskriv sedan syftet med kartvisaren för "Grundvattenmagasin”. Du hittar fliken "om" längst till höger.
 • Fundera över vilka som kan ha nytta av information om grundvattenmagasin längs grusåsar och i sedimentär berggrund. I vilka situationer kan den typen av information behövas? 
 • Zooma in på kartan över området där du bor. Finns det några grundvattenmagasin i närheten? Om inte, finns det andra platser med grundvattenmagasin? Beskriv vad och var du hittar något.

Malm och mineral

 • Läs under fliken ”om” och beskriv sedan kortfattat vad kartvisaren för "Malm och mineral” visar. Du hittar fliken "om" längst till höger.
 • Fundera över vilka som kan ha nytta av information om malm och mineral. I vilka situationer kan den typen av information behövas?
 • Zooma in på kartan över området där du bor. Finns det några mineralresurser i närheten av det området? Om inte, finns det andra platser med denna information? Beskriv vad och var du hittar något.

Gräv djupare

Arbeta i grupp. Ni är ett konsultföretag som har fått i uppdrag av er kommun (lärare) att inrätta en anläggning på kommunal mark. Kommunen har mycket pengar men inga idéer så ni får själva välja vilken typ av anläggning det ska bli. Det kan till exempel vara en lekpark, skatepark, utomhusbad, skidbacke, vindkraftverk, en ny skola eller något annat som ni kommer på. 

När ni har bestämt er för vad ni ska anlägga är det dags att undersöka en lämplig plats med hjälp av SGU:s kartvisare. Sök efter olika sorters information som kan fungera som underlag för att säkerställa att platsen ni valt är en bra plats att bygga på. Det kan till exempel vara bra att titta efter naturliga risker eller eventuellt känsliga grundvattenområden. När ni är nöjda med ert underlag, kan det vara bra att åka ut och fotografera de platser ni har valt med hjälp av kartan.

Obs! Kommunen har även anlitat andra grupper av konsulter (era klasskamrater) så det gäller att hålla ett bra presentationsmöte så att ert förslag väljs.  

Utställning och presentation
Förbered en presentation för kommunen (läraren) där ni berättar om er anläggning och varför ni tycker att kommunen ska satsa på ert förslag. Skriv ut de kartor ni har använt från SGU:s kartvisare i stort format (exempelvis A3 format) eller använd projektor. Redovisa vilka kartor ni har använt och hur informationen har hjälpt er i valet av lämplig plats för anläggningen.

Berätta även om varför ni valde bort andra områden, exempelvis risker för skred, svårgrävd moränmark o.s.v. Tips! Ha gärna med fotografier, skisser eller ritningar för att övertyga kommunen om att ni har gjort ett bra förgrundsarbete och att de ska satsa på er anläggning.

Exit ticket

Fundera över vilken samhällsnyttan är med att använda geologisk information som SGU:s kartvisare och databaser, och vilka fler än geologer som har nytta av informationen.

Studie- och yrkesvägledning

Det finns många sätt att arbeta med kartor! För GIS-ingenjörer, geologer, lantmätare och samhällsplanerare är kartan en central del i arbetet. Det finns också många typer av kartor, allt från berggrundskator till ekonomiska kartor eller till och med evakueringskartor! Att arbeta med ett kartproducerande yrke innebär ofta arbete både praktiskt och tekniskt, där jobbet varieras ute och inne.

Länkar

SGU (app): Kartvisare

SGU (webb): Ordlista

Lunds universitet (film): Geolog - ett yrke som blir allt populärare

Norges geologiske undersøkelse (film): Rett Yrke 1: Geolog

Norges geologiske undersøkelse (film): Rett Yrke 2: Geolog

Skolresurs (film): Forskningens värld: Geologi 

Fler övningar inom samma tema

Vår viktigaste naturresurs

Att arbeta med geologi

Metaller och mineral

Tags: Geografi, Kemi, Kartvisare, Malm, Geologi, Jordskred