Illustration: Romain Trystram

Illustration: Romain Trystram.

NATURRESURSER

Människor har nyttjat geologiska resurser så länge vi kan minnas. Från stenverktyg till mobiltelefoner har mineral och metaller av olika slag spelat en viktig roll. Geologi, läran om jordens uppkomst, dess uppbyggnad och förändring, kan ge oss viktiga baskunskaper om hur vi bäst kan ta tillvara på våra naturresurser.

Vi har idag ett stort behov av naturresurser; varje dag bygger vi nya bostäder och sjukhus, tillverkar nya mobiltelefoner och bilar samt gör längre motorvägar och järnvägar. Men vart kommer alla metaller, mineral och bergmaterial från? Vilka ser till att vi har rent dricksvatten? I temat Naturresurser får du lära dig mer om dessa frågor.

Nedan listas de övningar och de ämnen och kurser som täcks in i temat. Till varje övning finns en lärarhandledning som ligger under pedagogknappen i det högra hörnet på respektive övningssida.

Tema: Naturresurser Årskurs 7-9 Gymnasiet
Vår viktigaste naturresurs KEMI, BI NA
Kartan som verktyg GEO, KEMI GEO
Att arbeta med geologi SHK, SV SV
Metaller och mineral GEO, TK GEO