Välkommen till Geologisk

En digital skolsatsning om samspelet mellan geologi, naturresurser, hållbarhet och samhällsplanering

Syftet med satsningen är att skapa en mer grundläggande förståelse för geologins betydelse och väcka intresse för att arbeta med frågor som rör olika aspekter av geologi – till exempel naturresurser, infrastruktur, grundvatten och miljö.

TRE TEMAN FÖR ÅRSKURS 7-9 OCH GYMNASIET
Geologisk består av tre teman med totalt 14 övningar inklusive vår tävling som pågår till december. Materialet övar förmågorna i svenska, samhällskunskap, biologi, kemi, teknik, geografi och naturkunskap. Varje övning innehåller olika elevaktiva uppgifter med koppling till framtidens arbete och studier.