24 april 2023

1-2 sommarresurser

På Bergsstaten arbetar 11 medarbetare varav majoriteten av oss sitter på kontoret i Luleå. Gruppen består av många olika kompetenser och vi söker nu en tillfällig resurs under sommaren för att hjälpa oss bemanna kontoret i Luleå. Vi arbetar med tillstånd enligt minerallagen i hela kedjan, från prospekteringsskedet till gruvdrift, samt med tillsyn av verksamheter i alla skeden. Verksamheten leds av bergmästaren som också beslutar i frågor enligt minerallagen.

Som sommarresurs kommer du att arbeta med att ta emot inkommande post, både analog och digital, registrera handlingar samt svara på frågor från både bolag och allmänhet. Beroende på din utbildningsbakgrund och erfarenhet kan även andra arbetsuppgifter vara aktuella, till exempel handläggning av ärenden.

Du behöver kunna jobba en stor del av sommaren, där vårt behov är som störst under juli och början av augusti. Däremot kommer en introduktion till arbetet behöva ske innan ordinarie personal går på semester.

Vi ser gärna att du har läst något år på ett för verksamheten relevant högskoleprogram, det kan vara till exempel inom gruv- och metallområdet eller juridik.

Läs mer om tjänsten och ansök här (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-04-24