11 november 2021

MRR exporten

Tjänsten för MRR exporten är försenad.

Tjänsten för den månatliga exporten från Mineralrättsregistret är försenad.

Utveckling pågår men vi kan idag inte säga när den är klar och servicen kan återupptas.

Målet är att lösningen ska vara klar under 2021.

Senast granskad 2021-11-11