För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
21 januari 2021

Avslag av överklagande - Laver K nr 1

Regeringen avslår överklagandet av bergmästarens beslut angående bearbetningskoncession för Laver.

Regeringen har beslutat att avslå Boliden Mineral AB:s överklagande av bergmästarens beslut att avslå bolagets ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen för området Laver K nr 1 i Älvsbyns kommun.

Frågan i ärendet gäller om det krävs att ett s.k. Natura 2000-tillstånd har meddelats innan bolagets ansökan om bearbetningskoncession prövas.

I minerallagen finns bestämmelser som anger när prövningen enligt miljöbalkens hushållningsbestämmelser ska ske. Regeringen instämmer i bergmästarens bedömning att det i det aktuella ärendet måste finnas ett Natura 2000-tillstånd vid tidpunkten för beslut om bearbetningskoncession.

Senast granskad 2021-01-21