Från och med 1 april 2017 ska avgifter till Bergsstaten inbetalas via bankgiro.
Plusgiro har upphört att gälla.

Bankgiro 5803 - 4174