• Tillsyn av undersökningsarbete enligt Minerallagen

  Bergsstaten har av regeringen fått i uppdrag att utveckla en metodik för systematiskt granskningsarbete och tillsyn av de undersökningsarbeten (prospektering) som bedrivs med tillstånd enligt minerallagen.

  15 december 2017

 • Information om inbetalning av avgifter

  6 april 2017

 • Statistik 2017

  Nu finns det uppdaterad statistik för första kvartalet 2017. Uppdateringen gäller undersökningstillstånd, förlängning av undersökningstillstånd samt bearbetningskoncessioner. Gå gärna in och läs under fliken Statistik.

  6 april 2017

 • Statistik år 2016

  Nu har vi uppdaterat statistiken för år 2016. Gå gärna in och läs under fliken Statistik.

  4 januari 2017