Vi har på grund av utrymmesbrist på Bergsstaten hört oss för om något bibliotek vill ta emot en del av vår facklitteratur. Vi är glada över att Luleå tekniska universitets bibliotek har meddelat att de tar emot Jernkontorets Annaler inbundna band åren 1849 - 1959 och Svensk Författningssamling inbundna band åren 1825 - 1963.