Statistiken redovisas årsvis från år 2000 och framåt. Här finns bl a uppgifter om antal inkomna ansökningar om nya undersökningstillstånd, antal ansökningar om förlängda undersökningstillstånd och ansökan om bearbetningskoncessioner. Du hittar också information om avgifter enligt minerallagen som tas ut i samband med ansökningar.