10 september 2021

Överlåtelse av undersökningstillstånd

Bergsstaten har beviljat Eurasian Minerals Sweden AB medgivande till överlåtelse av undersökningstillståndet Blåbärliden nr 102.

Bergsstaten har den 7 september 2021 beviljat Eurasian Minerals Sweden AB medgivande till överlåtelse av undersökningstillståndet Blåbärliden nr 102 till bolaget Gold Line Resources Sweden AB (Dnr BS 204-272-2021).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om beslutet per post, övriga underrättas om beslutet på detta sätt.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2021-09-10