3 september 2021

Beviljade undersökningstillstånd

Bergsstaten har den 1 september 2021 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB och Björkdalsgruvan AB undersökningstillstånd.

Bergsstaten har den 1 september 2021 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB undersökningstillstånd för områdena Sandliden nr 1009 (Dnr BS 200-295-2021) samt Sandliden nr 1010 (Dnr BS 200-388-2021) i Skellefteå kommun.

För Sandliden nr 1009 delges ägare av fastigheten Stavalund 1:4 samt delägare av Skellefteå Jörns-Nygård S:6, S:5, S:4, S:2, Skellefteå Stavalund S:1, S:4, S:5, S:10 & S:11, Djupfors S:8, Degerträsk S:5 & S:8 av beslutet genom denna kungörelse.

För Sandliden nr 1010 delges delägare av Jörns-Nygård S:1 & S:2, Högheden S:2, Östra Åliden S:4 och Östra Åliden S:1 genom denna kungörelse.

Bergsstaten har den 1 september 2021 beslutat att bevilja Björkdalsgruvan AB undersökningstillstånd för området Björkdal nr 40 i Skellefteå kommun (Dnr BS 200-341-2021). Ägare av fastigheten Sandfors 1:64 delges om beslut genom denna kungörelse.

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges respektive beslut per post.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 6 oktober 2021.

Läs beslut Sandliden nr 1009 (öppnas i nytt fönster)

Läs beslut Sandliden nr 1010 (öppnas i nytt fönster)

Läs beslut Björkdal nr 40 (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2021-09-03