5 oktober 2021

Överlåtelse av undersökningstillstånd

Bergsstaten har beviljat Eurasian Minerals Sweden AB medgivande till överlåtelse av undersökningstillstånden Mjövattnet nr 102 och Mjövattnet nr 103 i Skellefteå kommun, Västerbottens län.

Bergsstaten har den 4 oktober 2021 beviljat Eurasian Minerals Sweden AB medgivande till överlåtelse av undersökningstillstånden Mjövattnet nr 102 och Mjövattnet nr 103 till bolaget EV Metals AB (Dnr BS 204-298-2021).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om beslutet per post, övriga underrättas om beslutet på detta sätt.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2021-10-05