2 juni 2021

Beslut om markanvisning

Bergsstaten har den 28 maj 2021 beslutat att bevilja Zinkgruvan Mining AB:s ansökan om markanvisning.

Bergsstaten har den 28 maj 2021 beslutat att bevilja Zinkgruvan Mining AB:s ansökan om markanvisning till förmån för bearbetningskoncessionerna Zinkgruvan och Klara i Askersunds kommun (BS 23-763-2019).

Berörda fastighetsägare och övriga kända sakägare delges beslutet genom vanlig delgivning med delgivningskvitto.

Eventuella övriga som har rätt att överklaga beslutet delges beslutet genom denna kungörelse. De som delges beslutet genom denna kungörelse kan överklaga beslutet senast den 2 juli 2021.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2021-06-02