18 februari 2021

Beslut om undersökningstillstånd Leveäniemi nr 2, Kiruna kommun

Bergsstaten har den 17 februari 2021 beslutat att bevilja Luossavaara-Kiirunavaara AB undersökningstillstånd.

Bergsstaten har den 17 februari 2021 beslutat att bevilja Luossavaara-Kiirunavaara AB undersökningstillstånd för området Leveäniemi nr 2 i Kiruna kommun (Dnr BS 200-942-2020). Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägare av fastigheterna Kiruna Svappavaara 14:2, Svappavaara 24:2 och Svappavaara 1:9 delges beslutet genom denna kungörelse.
Sista dagen att överklaga beslutet är den 24 mars 2021.

Läs beslut här (öppnas i nytt fönster)

 

Senast granskad 2021-02-18