3 maj 2021

Undersökningstillstånd Sukå nr 1001 i Norsjö och Skellefteå kommuner

Boliden Mineral AB har beviljats undersökningstillstånd för Sukå nr 1001 i Norsjö och Skellefteå kommuner, Västerbottens län

Bergsstaten har den 21 april 2021 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB undersökningstillstånd för området Sukå nr 1001 i Norsjö och Skellefteås kommuner (Dnr BS 200-150-2021). Alla fastighets- och övriga sakägare delges besluten genom denna kungörelse. Sista dagen att överklaga beslutet är den 26 maj 2021.

Läs beslut här (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2021-05-03