9 juni 2020

Undersökningstillstånd Malmberget nr 27, Gällivare kommun

Bergsstaten har den 4 juni 2020 beslutat att bevilja Luossavaara-Kiirunavaara AB undersökningstillstånd.

Bergsstaten har den 4 juni 2020 beslutat att bevilja Luossavaara-Kiirunavaara AB undersökningstillstånd för området Malmberget nr 27 i Gällivare kommun (Dnr BS 200-183-2020).

Berörda fastighets- och övriga sakägare delges beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 9 juli 2020.

Kopia av besluten med anvisning om hur man överklagar finns hos Bergsstaten samt på www.bergsstaten.se.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad: 2020-06-09

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn