10 juni 2020

Undersökningstillstånd Luossavaara nr 1 i Kiruna kommun

Bergmästaren har den 5 juni 2020 beslutat att bevilja Luossavaara – Kiirunavaara ABs ansökan om medgivande till undersökningsarbeten i Kiruna kommun.

Bergmästaren har den 5 juni 2020 beslutat att bevilja Luossavaara – Kiirunavaara ABs ansökan om medgivande till undersökningsarbeten enligt 3 kap. 7 § minerallagen (1991:45) inom området Luossavaara nr 1 i Kiruna kommun (Dnr BS 210-158-2020).

Fastighetsägare och nyttjanderättshavare av berörda bostadsbyggnader delges beslutet på detta sätt.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 10 juli 2020.

Kopia av beslutet med anvisning om hur man överklagar finns hos Bergsstaten samt på www.bergsstaten.se

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad: 2020-06-10

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn