Bergmästaren har den 29 januari 2020 beviljat undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45) för området Kiirunavaara nr 12 i Kiruna kommun i Norrbottens län; Dnr BS 200-803-2019.

Berörda fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet på detta sätt. Sista dagen att överklaga beslutet är den 4 mars 2020.

Kopia av beslut med anvisning om hur man överklagar finns hos Bergsstaten samt på www.bergsstaten.se

Läs beslut här (Öppnas i nytt fönster)