Bergmästaren har den 5 september 2019 beslutat att bevilja Agnico Eagle Sweden AB:s ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45) för området Gårdsjö nr 11 (Dnr BS 200-746-2019) i Bengtsfors kommun. Ägare av Gårdsjö S:1, Gårdsjö 1:51 samt Gårdsjö 1:45 söks för delgivning. Sista dag att överklaga beslutet är den 10 oktober 2019. Beslutet i helhet med karta och information om hur man överklagar finns tillgängligt vid Bergsstaten, Varvsgatan 41 i Luleå samt www.bergsstaten.se.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)