Bergsstaten har den 16 augusti 2019 mottagit en ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen från Rolling Road Exploration Sweden AB för området Saxe i Smedjebackens kommun (Dnr BS 200-901-2019).

Beslut i ärendet beräknas att fattas tidigast den 27 november 2019. Kända fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om ansökningarna per post, övriga underrättas om ansökan genom kungörelse i Dalarnas Tidningar, Dala-Demokraten och Post- och Inrikes Tidningar. Ansökan och karta, se nedan.

Läs ansökan, öppnas i nytt fönster

Karta till ansökan