Bergsstaten har den 30 augusti 2019 mottagit en ansökan om förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd enligt minerallagen från Luossavaara-Kiirunavaara AB för området Kiirunavaara nr 6 i Kiruna kommun (Dnr BS 201-953-2019).

Beslut i ärendet beräknas att fattas tidigast den 27 november 2019. Fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om ansökan på detta sätt.

Läs ansökan, öppnas i nytt fönster

Karta till ansökan