Delägare av Smedjebacken Lilla Snöån S:4, Lilla Snöån S:6 samt ägare av Klenshyttan 1:1 söks för delgivning av bergmästarens beslut om undersökningstillstånd enl minerallagen (1991:45) för området Snöån nr 1 i Ludvika och Smedjebackens kommuner, dnr BS 200-1436-18.

Sista dag för ovan fastighetsägare att överklaga beslutet är den 9 april 2019

Läs beslut här (öppnas i nytt fönster)