Bergmästaren har den 1 mars 2019 beslutat om undersökningstillstånd enligt minerallagen för Korpilovaara nr 1 i Pajala kommun (dnr BS 200-1465-2018). Ägare av Korpilombolo 8:11 och Ohtanajärvi 8:2 delges beslutet genom denna kungörelse.

Sista dag för dessa sakägare att överklaga beslutet är den 5 april 2019.

Läs beslut här (öppnas i nytt fönster)