Bergmästaren har den 1 mars 2019 beslutat att bevilja Luossavaara-Kiirunavaara AB:s ansökan (Dnr BS 23-876-2017) om markanvisning enligt minerallagen (1991:45), avseende dels ett markområde och dels ett utrymme under jord, i anslutning till bearbetningskoncessionerna Malmberget K nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7 i Gällivare kommun.

Berörda fastighetsägare och andra sakägare delges beslutet på detta sätt. Beslutet med tillhörande karta och anvisning om hur man överklagar finns tillgängligt hos Bergsstaten, Varvsgatan 41, 972 32 Luleå, samt via: www.bergsstaten.se.

Sista dag att överklaga beslutet är den 5 april 2019.  

Läs beslut här (öppnas i nytt fönster)

Karta över området (öppnas i nytt fönster)