Beowulf Mining Sweden AB har ansökt om tre års förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Åtvidaberg nr 1, Åtvidabergs och Linköpings kommuner. Beslut i ärendet beräknas till tidigast den 26 juni 2019.

Ägare/delägare av ÅTVIDABERG NORRA VÄRNA S:3, NORRA VÄRNA S:4, ÖRSNÄS S:1, ÖRSNÄS S:2, ÖRSNÄS S:3, ROTORP 3:1, ROTORP 3:2, ADELSNÄS:SAMF:1, BERG:SAMF:1, BERG:SAMF:2, BERG:SAMF:3, BRÅSTORP:SAMF:1, BÅTVIK:SAMF:4, DUNKETORP:SAMF:1, HEDINGSTORP:SAMF:1, KÖNSERUM:SAMF:1, NORRA VÄRNA:SAMF:1, RAMSHULT:SAMF:1, RAMSHULT:SAMF:3, RÖBÄCK:SAMF:1, STORA ÖRSÄTTER:SAMF:1, SUNNEBO:SAMF:4, TOLETORP:SAMF:1, ÖRSTORP:SAMF:1 underrättas om ansökan.