Bergmästaren har den 27 mars 2019 beslutat om undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45) för Yxsjöberg nr 200 i Ljusnarsbergs kommun, dnr BS 200-1237-2018. Ägare av Yxsjö Gruva 1:22 söks för delgivning. Sista dag att överklaga beslutet är den 5 augusti 2019. Beslutet i helhet med karta kan läsas nedan.

Beslut Yxsjöberg nr 200, öppnas i nytt fönster