Berörda fastighets- och övriga sakägare delges beslutet på detta sätt. Beslutet med koncessionskarta finns tillgängligt hos Bergsstaten, Varvsgatan 41, Luleå samt på www.bergsstaten.se. Sista dag att överklaga beslutet är den 16 augusti 2019.

Läs beslut Dalby K nr 1, öppnas i nytt fönster