Beslut i ärendet beräknas att fattas tidigast den 5 augusti 2019.

Kända fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om ansökningarna per post, övriga underrättas om ansökan genom kungörelse i tidning.

Ansökan med karta (öppnas i nytt fönster)