Bergsstaten har den 20 september 2018 mottagit tre ansökningar från Rolling Road Resources Ltd om undersökningstillstånd enligt minerallagen för områdena

Ekebo nr 1 (Dnr BS 200-859-2018) i Nybro och Uppvidinge kommuner, Fagerhult nr 1 (Dnr BS 200-861-2018) i Högsby och Uppvidinge kommuner samt Skinberga nr 1 (Dnr BS 200-862-2018) i Hultsfreds, Högsby, Uppvidinge och Vetlanda kommuner.

Kända fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om ansökningarna per post, övriga underrättas om ansökan på detta sätt.

Beslut i ärendena beräknas att fattas tidigast den 1 februari 2019 för Ekebo nr 1, 18 januari 2019 för Fagerhult nr 1 samt 24 januari 2019 för Skinberga nr 1.

Om ansökningarna beviljas kommer berörda fastighetsägare och övriga sakägare att delges besluten genom kungörelser i Smålandsposten, Barometern med Oskarshamns-Tidningen, Kalmars läns Tidning med Nybro Tidning, Östra Smålands/nyheterna, Vimmerby Tidning/Linköpings Tidning/Kinda-Posten och Vetlanda-Posten samt Post och Inrikes Tidningar.

Karta över det ansökta områdena:

Ekebo nr 1 (öppnas i nytt fönster)

Fagerhult nr 1 (öppnas i nytt fönster)

Skinberga nr 1 (öppnas i nytt fönster)