Ägare av fastigheterna Svärdsjö-Kvarntäkt 12:4, Svärdsjö-Boda 15:3, Linghed 24:10, Backabro S:6, Boränget S:5 och S:8, Sveden S:7 och S:4, Gård-vik S:14, Backabro S:8, Bengtsheden 49:5, Gårdvik S:14, Svärdsjö-Kvarntäkt 12:4 och 4:2, Boränget 24:1 och Svärd-sjö-Kvarntäkt 13:8 underrättas om ansökan genom kungörelse i Dalarnas Tidningar, Dalademokraten och Post- och Inrikes Tidningar. Beslut i ärendet (Dnr BS 201-1429-2018) kommer att fattas tidigast den 7 februari 2019.

Läs ansökan (öppnas i nytt fönster)