Ägare av fastigheterna Väddö-Tomta 24:12 och Edeby 3:28 söks för delgivning av bergmästarens beslut om undersökningstillstånd för området Fjäll nr 1 i Norrtälje kommun, dnr BS 200-1446-18. Sista dag för ovan fastighetsägare att överklaga beslutet är den 2019-03-27.

Läs beslutet här, öppnas i nytt fönster