Iekelvare Minerals AB har den 17 januari 2019 ansökt om förlängd giltighetstid enligt minerallagen (1991:45) avseende hela undersökningstillståndet Gumsberg nr 1 i Säters kommun, Dalarnas län. Berörda fastighetsägare och innehavare av särskild rätt underrättas om ansökan på detta sätt.

Beslut i ärendet (Dnr BS 201-33-2019) kommer att fattas tidigast den 6 mars 2019.


Läs ansökan här (öppnas i nytt fönster)