Vilhelmina Mineral AB:s ansökan om bearbetningskoncession för områdena Stekenjokk K nr 1 (Dnr BS 22-906-2011) och Levi K nr 1 (Dnr BS 22-907-2011) avseende koppar, zink, bly, guld och silver har genom regeringens beslut 16 november 2017 lämnats tillbaka till Bergsstaten för ny prövning. Området Levi K nr 1 ligger i Vilhelmina kommun, Västerbottens län. Området Stekenjokk K nr 1 ligger delvis i Vilhelmina kommun, Västerbottens län och delvis i Strömsund kommun, Jämtlands län.

 Eventuella erinringar ska göras skriftligt mot ansökan hos Bergsstaten och mot miljökonsekvensbeskrivningen hos länsstyrelsen i Västerbottens eller Jämtlands län senast den 25 mars 2019.

Ursprunglig ansökan, öppnas i nytt fönster

Karta Stekenjokk K nr 1

Karta Levi K nr 1

Miljökonsekvensbeskrivning 2011-07-25

Miljökonsekvensbeskrivning 2013-05-28

Miljökonsekvensbeskrivning 2017-10-12

Rapport 2019-02-15