Bergmästaren har den 16 augusti 2019 beviljat undersökningstillstånd enlig minerallagen (1991:45) för området Näverberg nr 4 i Borlänge och Falu kommuner i Dalarnas län. Berörda mark- och sakägare delges besluten på detta sätt. Sista dag för dessa att överklaga är den 20 september 2019.

Bergmästaren har den 16 augusti 2019 beviljat undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45) för området Näverberg nr 5 i Falu kommun i Dalarnas län. Ägare av FALUN GRALVIKEN S:1, GRÄLVIKEN S:2, STORA KÅRARVET SAMF:1 söks för delgivning. Sista dag för överklagande: 20 september 2019.


Bergmästaren har den 16 augusti 2019 beviljat undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45) för området Näverberg nr 6 i Borlänge och Falu kommuner i Dalarnas län. Ägare av FALUN VALLMORA S:14 söks för delgivning. Sista dag för överklagande: 20 september 2019.

Näverberg nr 4 Öppnas i nytt fönster

Näverberg nr 5 Öppnas i nytt fönster

Näverberg nr 6 Öppnas i nytt fönster