Undersökningstillståndet Dingelvik nr 100, 2018:105, i Bengtsfors, Dals-Eds, Melleruds och Åmåls kommuner kommer att upphöra gälla den 3 maj 2019. Kända mark- och sakägare underrättas per post, övriga underrättas genom annons i dagstidningar.

Karta som visar undersökningstillståndets område (öppnas i nytt fönster)