Bergmästaren har den 28 mars 2019 beviljat European Cobalt Ltd medgivande till överlåtelse av undersökningstillstånden Ekedalsgruvan nr 1 i Heby kommun, Havsmon nr 1 i Karlsborgs kommun, Kila nr 1 i Västerviks kommun, Basinge nr 1 i Avesta kommun, Frustuna nr 1 i Gnesta kommun samt Ruda nr 3 i Finspångs kommun Dnr BS 204-1274-2018, till bolaget EUCO Resources Sweden AB. Kända fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om beslut per post, övriga underrättas om beslut på detta sätt. 

Läs beslut här (öppnas i nytt fönster)