Stina Ragnhild Roxenfalks dödsbo samt Lars Henrik Stålnackes dödsbo underrättas härmed, såsom delägare av fastigheten Svappavaara 14:4, om bergmästarens beslut enligt minerallagen (1991:45) att bevilja Luossavaara-Kiirunavaara AB:s ansökan om förlängd giltighetstid för undersökningstillståndet Leveäniemi nr 1 i Kiruna kommun. Beslutet (Dnr BS 201-1110-2018), med anvisningar om hur man överklagar, finns tillgängligt vid Bergsstatens kontor, Varvsgatan 41, 972 32 Luleå samt via www.bergsstaten.se.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)