Bergmästaren har den 29 mars 2019 beslutat om undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45) för Näverberg nr 3 i Borlänge och Faluns kommuner, dnr BS 200-47-2019. Berörda markägare och övriga sakägare delges beslutet på detta sätt.

Sista dag att överklaga beslutet är den 3 maj 2019.

Läs beslut här (öppnas i nytt fönster)