Bergsstaten har den 24 januari 2019 mottagit en ansökan från Handelsbolaget Linro om undersökningstillstånd enligt minerallagen för området Grängesberg nr 200 (Dnr BS 200-60-2019) i Ludvika kommun. Beslut i ärendet beräknas att fattas tidigast den 25 april 2019. Kända fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om ansökningarna per post, övriga underrättas om ansökan på detta sätt.

Karta över området (öppnas i nytt fönster)