Bergsstaten har den 12 mars 2019 mottagit en ansökan om undersökningstillstånd från Eurasian Minerals Sweden AB gällande ett område benämnt Högbränna nr 3 i Skellefteå och Arvidsjaurs kommuner, Dnr BS 200-427-2019.

Kända fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om ansökan per post, övriga underrättas om ansökan på detta sätt. Beslut i ärendet beräknas till tidigast den 3 maj 2019.

Karta över området (öppnas i nytt fönster)