Boliden Mineral AB har den 28 augusti 2018 beviljats tre års förlängd giltighetstid enligt minerallagen för undersökningstillstånden Tjautjas nr 1001 och Tjautjas nr 1002 i Gällivare kommun.


Läs beslut Tjautjas nr 1001 (öppnas i nytt fönster)

Läs beslut Tjautjas nr 1002 (öppnas i nytt fönster)