Bergmästaren har den 30 augusti 2018 beslutat att bevilja AB Igrenes ansökan enligt minerallagen (1991:45), om ett års förlängd giltighetstid för hela undersökningstillståndet Siljansringen-Ryssa i Mora kommun. Berörda fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om beslutet via kungörelse i Dalarnas Tidningar och Post- och Inrikes Tidningar.

Läs beslutet här (öppna i nytt fönster)