Jokkmokk Iron Mines AB har ansökt om tre års förlängning av undersökningstillståndet Ågåsjiegge nr 2 i Jokkmokks kommun. Beslut i ärendet beräknas till tidigast den 28 september 2018.

Karta som visar området som förlängningsansökan avser, öppnas i nytt fönster.