Bergmästaren har den 23 oktober 2018 beslutat att bevilja Big Rock Energy AB:s ansökan enligt minerallagen (1991:45) om ett års förlängd giltighetstid avseende undersökningstillståndet Falköping nr 1 i Falköpings kommun. Beslutet avser ett område om 2 571 hektar inom det ursprungliga undersökningsområdet. Berörda fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om beslutet på detta sätt

Läs beslut här (öppnas i nytt fönster)