Bergmästaren har den 16 oktober 2018, Dnr BS 22-1080-2017, beviljat Boliden Mineral AB, 556231-6850, bearbetningskoncession avseende koppar, zink, bly, silver och guld för området Kristineberg K nr 6 i Lycksele kommun, Västerbottens län. Berörda fastighets- och övriga sakägare delges beslutet på detta sätt. Sista dag att överklaga beslutet är den 22 november 2018.

Läs beslutet här (öppnas i nytt fönster)