Bergsstaten har den 27 juni mottagit en ansökan (Dnr BS 200-531-2018) från Zaffer (Australia) Pty Ltd om undersökningstillstånd enligt minerallagen för området Näverberg nr 1 i Faluns kommun. Delägare av Falun Stora Kårarvet:Samf:1, Falun Morbygden S:1, Falun Puttbo S:1, Stora Kårarvet 2:3, Falun Dammen S:1 och Falun Gamla Berget S:1 delges ansökan med denna kungörelse.

Beslut i ärendet beräknas att fattas tidigast den 31 oktober 2018. Om ansökan beviljas så kommer de ovan angivna sakägarna att delges detta, med kungörelser i Dala-Demokraten, Dalarnas Tidningar samt i Post- och Inrikes Tidningar.

Karta (öppnas i nytt fönster)