Bergsstaten har den 28 juni mottagit en ansökan (Dnr BS 200-534-2018) från Zaffer (Australia) Pty Ltd om undersökningstillstånd enligt minerallagen för området Oxberg nr 101 i Borlänge, Faluns och Leksands kommuner. Fastighets- och övriga sakägare underrättas om ansökan på detta sätt.

Beslut i ärendet beräknas att fattas tidigast den 31 oktober 2018. Om ansökan beviljas så kommer de ovan angivna fastighets- och sakägarna att delges detta med kungörelser i Dala-Demokraten, Dalarnas Tidningar samt i Post- och Inrikes Tidningar.

Karta (öppnas i nytt fönster)