Bergmästaren har den 13 november 2018 beslutat om förlängd giltighetstid för undersökningstillståndet Ågåsjiegge nr 2 i Jokkmokks kommun, dnr BS 201-102-2017. Delägare i Randijaur S:1 underrättas om beslutet genom kungörelse i Norrländska Socialdemokraten, Norrbottens Kuriren och Post- och Inrikes Tidningar.

Läs beslutet här (öppnas i nytt fönster)