Bergsstaten har den 13 november 2018 beslutat att bevilja Luossavaara-Kiirunavaara AB:s ansökan (Dnr BS 210-879-2018) om medgivande enligt 3 kap. 7 § minerallagen (1991:45), avseende undersökningsarbeten vid Malmbergsgruvan i Gällivare kommun. Berörda ägare och nyttjanderättshavare av bostadsbyggnader, kyrkor och andra samlingslokaler delges beslutet med denna kungörelse. Sista dag att överklaga beslutet är den 18 december 2018.

Läs beslut här (öppnas här)